استخدام همکار

 • مشخصات فردی

 • اطلاعات تماس

 • تخصص ها

 • نوع تخصصمیزان تسلط 
  افزودن یک ردیف جدید
 • آشنائی با زبان‌های خارجی

 • زبان خارجیسطح مکالمهسطح ترجمهسطح خواندنسطح نوشتن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق شغلی

 • نام موسسه / شركتاز تاریختا تاریخعلت ترک کار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • انتظارات

 • انواع فایل های مجاز : zip.
  درصورتی که روزمه اختصاصی خود را دارید میتوانید ارسال نمایید. (فقط zip فایل)