یافتن کالاها و سرویسها

طراحی سایت برنزی
نام سرویس Corporate Editation

میزبانی ۵۰۰ MB + دامنه

زمان تحویل ۱۵(روز کاری)

توضیحات: پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی طراحی می شود و برای سایت های اطلاع رسانی مناسب است.

هزینه ۱/۰۰۰/۰۰۰(تومان)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان به صورت یک بار
طراحی سایت نقره ای
نام سرویس Organize Editation

میزبانی GB 1 + دامنه

زمان تحویل ۲۵(روز کاری)

توضیحات: پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی با سطوح دسترسی تولید می شود و مناسب فروشگاه و سایت های خاص است .

هزینه ۳/۰۰۰/۰۰۰(تومان)

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان به صورت یک بار
طراحی سایت طلایی
نام سرویس Full Editation

میزبانی ۲ GB + دامنه

زمان تحویل ۳۵(روز کاری)

توضیحات: پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی و پنل مدیریت تخصصی تولید می شود و مناسب پرتال است .

هزینه ۶/۰۰۰/۰۰۰(تومان)

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان به صورت یک بار
طراحی سایت سفارشی
نام سرویس Custom Editation

میزبانی ۷ GB + دامنه۲

زمان تحویل ۵۵(روز کاری)

توضیحات: پروژه از پایه با رعایت کلیه الگوریتمهای سئو توسط تیم طراح متخصص تولید می شود و هیچ پیش فرض اولیه ای وجود ندارد.

هزینه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰(تومان)

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان به صورت یک بار
طراحی سایت ویژه
نام سرویس customized design

میزبانی ۵ GB

زمان تحویل پس از اولین جلسه فنی اعلام می شود

توضیحات: پروژه از پایه توسط تیم طراح متخصص تولید می شود و هیچ پیش فرض اولیه ای وجود ندارد.

هزینه توافقی
۰ تومان به صورت یک بار